TREC PTTK

TREC, czyli Wszechstronny Konkurs Konia Turystycznego.              
TREC PTTK rozgrywany jest najczęściej w trakcie dwóch dni i składa się z trzech faz:

  • Faza POR – Bieg na orientację
  • Faza MA – Kontrola tempa
  • Faza PTV – Próba terenowa

Faza POR (bieg na orientację) polega na pokonaniu określonej trasy (15-40 km) z określoną prędkością. Zawodnicy zazwyczaj startują w parach. Otrzymują przed startem mapy, na których muszą wyrysować trasę POR wytyczoną przez organizatora i zaplanować przejazd. Poprawność przejazdu weryfikowana jest dzięki punktom kontrolnym rozlokowanym wzdłuż trasy.
Faza POR wymaga wiedzy topograficznej, umiejętności czytania mapy i wyznaczania azymutu jak również umiejętności poruszania się konno w zróżnicowanym terenie.

Faza MA (próba tempa) polega na przejechaniu odcinka 150 m w najwolniejszym tempie galopu w jedną stronę i z powrotem jak najszybszym tempem stępa. Jest to próba, która z jednej strony doskonale weryfikuje umiejętności precyzyjnego użycia pomocy jeździeckich przez zawodnika, z drugiej – stopień ujeżdżenia konia.

Fazę PTV (próba terenowa) polega na pokonaniu trasy z 12-16 przeszkodami wybranymi z 36 regulaminowych nie przekraczając wyznaczonego czasu maksymalnego. Przeszkody TREC to przeszkody najczęściej spotykane
w terenie, takie jak np. przejazd przez wodę, otwarcie bramki, pokonanie żywopłotu czy wiatrołomu. Oceniana jest para jeździec-koń.

 

Więcej informacji: www.trecpttk.pl

Nasza przygoda z konkurencją TREC PTTK rozpoczęła się w 2016 roku kiedy Marta i Zofia Bień ukończyły kurs dla sędziów i organizatorów TREC PTTK. W 2017 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Stajnia Krzyżówki” odbył się I Konkurs Sprawności Jeździeckiej z Elementami TREC PTTK. W zawodach wzięło udział 6 zawodników, zwyciężyła Agnieszka Kopacka na klaczy Drachma.